skilpod.com / blog

nieuws — Skilpod als enige Belgische bouwer geselecteerd voor raamcontract Aedes

Op 13 april in Den Haag stapten we officieel mee in een raamcontract van Aedes, de overkoepelende vereniging van Nederlandse woningcorporaties. We zijn daarmee de enige Belgische partij die door de strenge preselectie geraakt is. Met dit raamcontract ondersteunt Aedes de versnelde bouw van 28.000 woningen over de komende drie jaar, om het nijpend woningentekort aan te pakken.

“In Nederland staan ze al veel verder op vlak van modulair bouwen,” vertelt Skilpod CEO Filip Timmermans. “Prefab woningen worden daar als een volwaardige oplossing gezien om grote sprongen vooruit te maken. Vergelijk dat met Vlaanderen waar er vorig jaar maar een duizendtal sociale woningen bijgekomen zijn, terwijl er meer dan 180.000 gezinnen op de wachtlijst staan.”

een grondige pre-selectie

Het raamcontract helpt de bij Aedes aangesloten woningcorporaties om snel hun weg te vinden in het aanbod van modulaire bouwers. Tijdens de pre-selectie werden de deelnemende bedrijven doorgelicht op kwaliteit, betrouwbaarheid en aanbod, in vier categorieën: tijdelijke stapelbouw (appartementen), permanente stapelbouw, tijdelijke grondgebonden bouw (woonhuizen) en permanente grondgebonden bouw.

Skilpod werd samen met nog 14 andere Nederlandse bedrijven geselecteerd in alle vier categorieën. We zijn momenteel de enige modulaire bouwer in België die ook houtskeletbouw appartementen aanbiedt.

Timmermans: “Dat wij al 10 jaar bestaan en rechtstreeks verkopen aan particulieren in Vlaanderen was een belangrijke factor. Vlamingen zijn heel kritisch over hun huis. Dat we het hier goed doen is een betere aanbeveling dan eender welk certificaat.”

modulair bouwen: snel en betaalbaar

De keuze van Aedes om voluit voor modulair bouwen te gaan is niet onlogisch. Bij modulair bouwen worden gestandardiseerde modules in een fabriek gebouwd en verplaatst naar de bouwsite. De voorbereidingen op de bouwsite gebeuren op hetzelfde moment als de bouw van de modules. Daardoor profiteren de woningcorporaties van schaalvoordelen en kan er veel sneller gewerkt worden dan bij traditionele bouw. Dat maakt 28.000 nieuwe woningen op drie jaar een haalbare kaart.

Gepubliceerd: 14 april 2023

meer Skilpod nieuws