skilpod.com / blog

betaalbaar bouwen — verlaagde btw-tarief van 6% voor de afbraak en wederopbouw in 2024

De afgelopen jaren kon je onder bepaalde voorwaarden genieten van een verlaagd btw-tarief van 6% wanneer je een oude woning afbrak en een nieuwbouwwoning op dezelfde plaats bouwde. In 2024 worden de regels aangepast en vooral vereenvoudigd.

wat is sloop en heropbouw?

Zoals de naam het al zegt gaat het om projecten waarbij je een oud gebouw, dat niet meer geschikt is voor renovatie, afbreekt en op hetzelfde perceel een nieuwe woning bouwt. Het maakt niet uit of het oud gebouw voordien een woning was of een andere bestemming had. Al moet het wel gaan om een gebouw van een significante omvang, die in verhouding staat met de woning die je nadien wilt bouwen. Een schuurtje of een kippenhok afbreken zal dus niet volstaan.

Om in aanmerking te komen voor de voordelige btw-regeling, moet de afbraak en heropbouw door dezelfde persoon gebeuren. Je mag daarbij wel beroep doen op een aannemer. Zoals Skilpod bijvoorbeeld.

wat zijn de voorwaarden om van het verlaagd btw-tarief te genieten?

Vanaf 2024 gelden in heel België dezelfde voorwaarden:

  • De bouwheer is een natuurlijke persoon
  • De nieuwe woning is 5 jaar lang je eigen en enige woning. Je moet er gedomicilieerd zijn.
  • De maximum bewoonbare oppervlakte is 200m2

Als je een woning bouwt die gedurende 15 jaar als sociale huurwoning zal dienen, kan je ook genieten van het voordelige tarief.

welke regels gelden in de centrumsteden?

Vroeger gold er in 32 centrumsteden een gelijkaardige regeling. Je kon als natuurlijk persoon bij alle sloop-en-heropbouwprojecten genieten van het voordelige 6%-tarief. Zonder de bijkomende voorwaarden die er vandaag zijn.

Met de nieuwe wetgeving wordt die aparte regeling afgeschaft. In heel het land gelden dezelfde voorwaarden. Er is nog wel een overgangsmaatregel voorzien voor projecten waarvoor al een vergunning is ingediend, maar als je aan een nieuw sloop-en-heropbouwproject begint heeft dit geen impact op jou.

geldt deze regeling als ik een Skilpod aankoop?

Jazeker, tenminste als je aan de bovenstaande voorwaarden voldoet. Als je als particulier een eigen bouwgrond hebt met een af te breken gebouw en je daarop een Skilpod wilt zetten om zelf in te gaan wonen, kom jij in aanmerking voor het voordelige btw-tarief. Jij bent in dat geval de bouwheer (natuurlijk persoon) en wij zijn de aannemer. Als je dat wilt kunnen we ook zorgen voor de afbraak en het bouwrijp maken van je perceel. Let op, dit is niet inbegrepen in onze standaardprijs. Als je graag een offerte wilt, neem zeker contact op.

meer over ons bouwprocess